מדיניות הפרטיות של האתר

מאחר ואתר האינטרנט CSS Israel ומפעיליו מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר, החליט האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו. (במילים אחרות, כך נהוג, ולמה לא בעצם?)

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. (במילים אחרות, כסת"ח)

השימוש בבלוג זה מעיד כי הנכם מסכימים ומקבלים את מדיניות הפרטיות ותקנון האתר.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליכם. חלק מהמידע מזהה אתכם באופן אישי, כלומר בשמכם ובכתובתכם, מוצרים ושירותים שרכשתם או ביקשתם למכור, אמצעי התשלום ששימשו אתכם, וכיו"ב. זהו המידע שאתם מוסרים ביודעין, לדוגמה בעת שתירשמו לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראתם באתר, העמודים בהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פניתם ועוד. (במילים אחרות, יש מידע שאתם מוסרים ביודעין והוא מזהה אתכם אישית, ויש מידע שנאסף באופן אנונימי).

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. (בפעם האחרונה שבדקתי, לא מכרתי שירותים או מוצרים כלשהם באתר, אבל שיהיה)

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של האתר ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

האתר לא ימסור את פרטיכם האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אתכם אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין (אני מעדיף את המינוח "ערגליות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתם משתמשים.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתם צופים בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשביכם. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים בהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. (אההמ, כמו שאמרתי, כסת"ח)

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected].

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פנייה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.